Jaka była misja fundacji?

Fundacja Przyjaźni pomagała dzieciom oraz przeciwdziałała społecznemu wykluczeniu dzieci. Główną akcją fundacji było zbieranie włosów pod hasłem "Gest Przyjaźni" na peruki dla chorych dzieci, po chemioterapii lub operacjach.

Fundacja Przyjaźni działała na zasadzie wolontariatu. Wszelkie dotacje były przekazywane tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji. Dzięki wsparciu partnerów, którzy również pracowali charytatywnie, działalność fundacji nie powodowała żadnych kosztów. Była to akcja społeczna i akt dobrej woli.

Program długofalowy

Praca Fundacji Przyjaźni była programem długofalowym, a nie jednorazową akcją. Istotnym celem działania było budowanie świadomości wśród społeczeństwa, że taki program istnieje. "Gest Przyjaźni" był wyrazem wielkiej dojrzałości i autentycznej wrażliwości. Dziewczynki i chłopcy, którzy oddawali swoje włosy, mieli prawdziwy powód do dumy i satysfakcji. Dzieci, które otrzymywały od fundacji peruki, łatwiej znosiły trud choroby.

Działalność Fundacji Przyjaźni polegała na koordynowaniu działań od zbierania włosów w sieciach partnerskich salonów fryzjerskich do przekazywania peruk dzieciom, które ich potrzebowały. Był to program długofalowy, a nie jednorazowa akcja. Istotnym celem działania było także budowanie świadomości wśród społeczeństwa, że taki program istnieje i że poprzez taki gest można realnie komuś pomóc odzyskać pewność siebie w procesie leczenia. Do współpracy zostały zaproszone sieci salonów fryzjerskich w całej Polsce.

Historia fundacji

W celu promowania idei i budowania świadomości programu fundacji wśród klientów, salony te były wyposażone w materiały informacyjne oraz materiały ułatwiające uczestnictwo w programie, takie jak certyfikaty, instrukcje, ulotki, koperty zwrotne oraz woreczki umożliwiające zbiórkę włosów i przekazanie ich na ten szczytny cel. Z salonów były one przekazywane do Fundacji, rejestrowane, a następnie przekazywane do współpracującej z Fundacją perukarni Rokoko, skąd trafiały do dzieci oczekujących na peruki. Wszystkimi wysyłkami zajmował się w pierwszych latach działalności Fundacji partner logistyczny GLS. W ciągu pierwszego roku działalności Fundacji, ponad 300 dawców przekazało włosy na cel fundacji, a do końca 2017 roku - kilka tysięcy. Rocznie fundacja zbierała i przekazywała włosy od około 3000 darczyńców. Utylizacja wynosiła około 40%.

Aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących, Fundacja współpracowała ze szpitalami, poprzez psychologów dziecięcych na oddziałach hematologii, onkologii, neurologii. Potrzebujące peruk dzieci zgłaszały się do fundacji. W ciągu pierwszego roku działalności Fundacja przekazała kilkanaście peruk, a do końca 2019 roku - 139 peruk.

Fundacja również kontynuowała współpracę z Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Matki i Dziecka i innymi partnerami, w szczególności z Fundacjami działającymi w podobnych obszarach.

Fundacja działała na zasadzie wolontariatu i wszelkie darowizny były przekazywane na akcje fundacji.