Misja Fundacji

Pomagamy dzieciom i uczymy dzieci pomagać

Fundacja Przyjaźni pomaga dzieciom oraz przeciwdziała społecznemu wykluczeniu dzieci. Główną akcją fundacji jest zbiórka włosów pod hasłem „Gest Przyjaźni” na peruki dla dzieci chorych, po chemioterapii lub po operacjach.

Fundacja Przyjaźni działa na zasadzie wolontariatu. Wszelkie dotacje przekazywane są tylko i wyłącznie na cele statutowe fundacji. Dzięki wsparciu naszych partnerów, którzy również pracują charytatywnie, działalność fundacji nie powoduje żadnych kosztów. Jest to akcja społeczna i akt dobrej woli.

Praca Fundacji Przyjaźni to program długofalowy, a nie jednorazowa akcja. Istotnym celem działania jest budowanie świadomości wśród społeczeństwa, że taki program istnieje. „Gest Przyjaźni” to wyraz wielkiej dojrzałości i autentycznej wrażliwości. Dziewczynki i chłopcy, którzy oddają swoje włosy mają prawdziwy powód do dumy i satysfakcji. Dzieciom, które otrzymują od nas peruki łatwiej znoszą trud choroby.

Jak Wygląda Działalność Fundacji Przyjaźni?

Fundacja Przyjaźni zainicjowała pierwszy taki program w Polsce – skierowany specjalnie do dzieci. Praca Fundacji Przyjaźni  to koordynacja działań od zbiórki włosów w sieciach partnerskich salonów fryzjerskich do przekazywania peruk dzieciom, które ich potrzebują.

Jest to program długofalowy, a nie jednorazowa akcja. Istotnym celem działania jest także budowanie świadomości wśród społeczeństwa, że taki program istnieje i że poprzez taki gest można realnie komuś pomóc odzyskać pewność siebie w procesie leczenia. Do współpracy zaproszone zostały sieci salonów fryzjerskich w całej Polsce.

W celu promowania idei i budowania świadomości programu fundacji wśród klientów, salony te zostają wyposażone w materiały informacyjne  oraz materiały ułatwiające uczestnictwo w programie, jak certyfikaty, instrukcje, ulotki, koperty zwrotne oraz woreczki umożliwiające zbiórkę włosów i przekazania ich na ten szczytny cel.  Z salonów przekazywane są one do Fundacji, rejestrowane, a następnie przekazywane do współpracującej z Fundacją perukarni Rokoko, skąd trafiają do dzieci oczekujących na peruki. Wszystkimi wysyłkami zajmował się w pierwszych latach działalności Fundacji partner logistyczny GLS. W ciągu pierwszego roku działalności Fundacji, ponad 300 dawców przekazało włosy na cel fundacji, a do końca 2017 – kilka tysięcy. Rocznie funadcja zbiera i przekazuje włosy od około 3000 darczyńców. Utylizacja to około 40%. 

Aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących, Fundacja współpracuje ze szpitalami, poprzez psychologów dziecięcych na oddziałach hematologii, onkologii, neurologii. Potrzebujące peruk dzieci zgłaszają się do fundacji. W ciągu pierwszego roku działalności Fundacja przekazała kilkanaście peruk a do końca 2019 roku – 139 peruk.

Fundacja również kontynuuje współpracę Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Matki i Dziecka i innymi partnerami, w szczególności z Fundacjami działającymi w podobnych obszarach.

Fundacja działa na zasadzie woluntariatu i wszelkie darowizny przekazywane są na akcje fundacji.